Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

1 Cuộn Giấy In Nhiệt Hóa Đơn Máy K58 hoặc K80 - ( 6.5k hoặc 7.5k/cuộn)

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No brand
  • Đã bán : 16K
  • Giấy in có sẵn : 57mm - máy 58iih, 80mm - máy to
  • Kho : 14K

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for 1 Cuộn Giấy In Nhiệt Hóa Đơn Máy K58 hoặc K80 - ( 6.5k hoặc 7.5k/cuộn) right now is ₫ 6.000.

Giấy in cho nhiều loại máy in và thích hợp nhất cho Máy in hoá đơn Xprinter 58IIH khổ giấy 58mm K58 ( 6.5k/ cuộn )

Giấy in cho nhiều loại máy in và thích hợp nhất cho Máy in hoá đơn 80mm K80 ( 7.5k/ cuộn )

#In #Hóađơn #Giấyin #K58 #GiấyinhóađơnK58 #MáyinhoáđơnXprinter58IIH #58mm #80mm