Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

1kg Bọc dẻo đựng đường

  • Danh mục: Bao bì, túi đựng rác
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 16
  • Màu sắc có sẵn : Dẻo
  • Kích cỡ có sẵn : 6*12, 7*14, 8*18, 9*18, 10*20, 12*20, 12*22, 13*23, 15*20, 15*25, 17*27, 20*30, 22*32, 30*40, 35*50, 40*60, 50*70, 60*100, 70*100
  • Kho : 950