Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

20 Mẫu LENS CẬN 1 Độ + khay đựng (kính áp tròng 1.00 Sona Hàn Quốc)

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 122
  • chọn mẫu có sẵn : LS-1079 BROWN, LS-6350 GRAY, HS-5193 GRAY, MN-3862 GRAY, WO-3900 BLACK, OD-2977 GRAY, AB-7352 BROWN, OD-1761 GRAY, V-3041 GRAY, SN-20 GRAY, SN-19 BLUE, BP-6166 GRAY, ST-4624 BLACK, MN-0193 BLACK, NK-6478 GRAY, LM-0462 BROWN, V-2118 BROWN, MH-5123 BROWN, HS-6927 CHOCO, LS-2132 GRAY
  • chọn có sẵn : 1 chiếc (1 bên mắt), 1 đôi
  • Kho : 779

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for 20 Mẫu LENS CẬN 1 Độ + khay đựng (kính áp tròng 1.00 Sona Hàn Quốc) right now is ₫ 25.000.

[SONA CONTACT LENS]
🎀 Lens made in Korea ĐẦY ĐỦ GIẤY BẢO ĐẢM Y TẾ !
⚠️THÔNG TIN CHI TIẾT ⚠️
- Độ ẩm: 62%
- Độ ngậm nước: 38%
- HSD : 12 tháng kể từ ngày mở nắp
- G-dia lens: được ghi trên ảnh
- Màu lens: được ghi trê