Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

3Li ~ 8Li - BÔNG TAI BẠC HỘT ĐÁ - Từ 3Li (3mm) đến 8Li (8mm)

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 0
  • Màu sắc có sẵn : Trắng
  • Kích cỡ có sẵn : 3Li (3mm), 4Li (4mm), 5Li (5mm), 6Li (6mm), 7Li (7mm), 8Li (8mm)
  • Kho : 60

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for 3Li ~ 8Li - BÔNG TAI BẠC HỘT ĐÁ - Từ 3Li (3mm) đến 8Li (8mm) right now is ₫ 25.000.

** BÔNG TAI BẠC HỘT ĐÁ - Từ 3Li đến 8Li **
- 3Li (3mm) - 25K /1đôi
- 4Li (4mm) - 35K /1đôi
- 5Li (5mm) - 40K /1đôi
- 6Li (6mm) - 45K /1đôi
- 7Li (7mm) - 50K /1đôi
- 8Li (8mm) - 60K /1đôi
* HÌNH CHỤP THẬT SẢN PHẨM - 100% DO SHOP C