Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

B7 - 0,34x25 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 2K
  • Kho : 910

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
XA HANG [Trợ giá] Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.2m x 100 (m)
₫ 79.000
0.5m x 100 (m) Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng
₫ 185.000
(0.6x100m) CUỘN XỐP HƠI - XỐP NỔ - XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 200.000
Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng 0,2x100m
₫ 130.000
Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.3m x 100 (m) choangvn
₫ 105.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.5x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 130.000
(0.15x100m) CUỘN XỐP HƠI - XỐP NỔ - XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 51.000
Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng 0,2x100m
₫ 65.000
(0.3x50m) CUỘN XỐP HƠI-XỐP NỔ-XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 65.000
Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng 0,2x100m
₫ 65.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.2x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 65.000
[Trợ giá] Cuộn Bóng Khí KT 0,2MX100M -FREESHIP- Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng
₫ 78.000
B6 - 0,2x100 m - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng
₫ 80.000
B9 - 0,34x100 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng bọc hàng
₫ 126.000
B7 - 34cm x 25m - Cuộn bóng khí - Xốp hơi - đóng hàng - gói hàng
₫ 50.000
(0.2x100m) CUỘN XỐP HƠI-XỐP NỔ-XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 85.000
[Trợ giá] Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.7m x 100 (m)
₫ 265.000
Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - xốp khí -Kích Thước 0.2m x 100 (m)
₫ 154.500
Cuộn Bóng Khí 20cm - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.2m x 100 (m)
₫ 69.999
B11 - 0,45x50 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng
₫ 108.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.3x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 95.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.4x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 250.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.3x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 95.000
XA HANG [Trợ giá] Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.7m x 100 (m)
₫ 275.000
(0.5x100m) CUỘN XỐP HƠI - XỐP NỔ - XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 180.000
[Trợ giá] Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.2m x 100 (m)
₫ 75.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.2x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 90.000
[FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.3x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 170.000
FreeShip🔥] Xốp bóng khí cuộn 0.2x100 m gói hàng chống sốc - Màng hơi bong bóng nổ bọc hàng
₫ 130.000
(0.3x100m) CUỘN XỐP HƠI-XỐP NỔ-XỐP BÓNG KHÍ BỌC HÀNG
₫ 95.000

The best price for B7 - 0,34x25 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng right now is ₫ 48.000.

• Đường kính bóng khí 10mm
• Công dụng: Nguyên liệu đóng gói giao hàng đi kèm hộp giấy carton đóng gói các sản phẩm Bảo vệ các sản phẩm dễ vỡ như điện thoại, mỹ phẩm, nước hoa, son môi, các đồ dùng công nghệ, pin sạc,…
• Đặc điểm: cuộn túi hơi, tiện dụng
• Thời gian xử lý đơn hàng nhanh hơn
- Danh mục: Sản phẩm chêm chèn chống va đập
- Sản phẩm: Màng xốp hơi(Bubble wrap)
- Công năng: Bảo vệ trực tiếp sản phẩm, đặc thù các sản phẩm dễ vỡ, chêm chèn chống va đập. Khác với mút xốp,thùng carton công năng của màng xốp hơi chống va đập KHÔNG TRUYỀN LỰC, vì vậy khi bảo vệ bằng màng xốp hơi, túi bóng khí sẽ giúp cho sản phẩm được bảo vệ an toàn nhất so với chêm chèn bằng mút xốp
#thùng #hộp #carton #thùngcarton #hộpcarton #màng-xốp-hơi #Túi-khí #Chống-sốc #Giảm-chấn #bongbongkhi #mangxophoi #cuonbo