Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Bao đen loại tốt đủ size (1kg)

  • Danh mục: Bao bì, túi đựng rác
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 7
  • Màu sắc có sẵn : Đen bóng pe
  • Kích cỡ có sẵn : 15cm 0.5kg, 20cm 1kg, 24cm 2kg, 26cm 3kg, 30cm 5kg, 35cm 10kg, 40cm 15kg, 50cm 20kg ...
  • Kho : 10