Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Bộ 20 linh kiện điện từ gồm 10 linh kiện 2SA1930 + 10 2SC5171 ) A1930 TO-220 C5171 TO220

  • Danh mục: Phụ kiện Console
  • Đã bán : 3
  • Kho : 663

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Set 10 Linh Kiện Điện Tử Tyn625 Tyn625Rg To-220 600v / 25a Scrs
₫ 44.040
10 Linh Kiện Điện Tử Chính Hãng Tda2050A Tda2050 To220-5 To220
₫ 52.820
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Irfz46N To-220 Irfz46 To220 Irfz46Npbf
₫ 45.000
Set 5 Linh Kiện Bán Dẫn Irfb20N50K To-220 Fb20N50K To220 Irfb20N50 20n50
₫ 65.480
Bộ 10 linh kiện điện tử KA2206 DIP12 DIP
₫ 49.620
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Irf1404 Irf1404Pbf Irf1404Z To-220
₫ 45.960
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Bt137-600 Bt137 Bt137-600E To220 Triacs
₫ 35.520
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Cep83A3 To-220 83a3 To220 100a 30v Mos Fet
₫ 67.200
Set 10 Linh Kiện Điện Tử 2sa1837 To-220F A1837 To-220
₫ 44.760
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Gt30J124 To220 30j124 To-220
₫ 83.480
Set 10 Linh Kiện Điện Tử Gt45F122 To-220F 45f122 To-220
₫ 66.600
Bộ 10 Linh Kiện Bán Dẫn Bt138-800E Bt138 To-220 Triacs
₫ 31.560
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Stp60Nf06 To220 P60Nf06 To-220 Stp60Nf06L 60nf06
₫ 50.760
Set 10 linh kiện bán dẫn FQPF20N60 20N60 20N60C FQPF2060C FQPF20N60C TO-220 TO220
₫ 85.780
Bộ 20 Linh Kiện Điện Tử Bd139 + 10 Cái Bd140 126
₫ 21.000
Set 10 món 5 cặp linh kiện 2SA2222 2SC6144 TO-220F 5 món A2222 + 5 linh kiện C6144 TO-220
₫ 41.200
10 Linh Kiện Điện Tử Chính Hãng Irf3710 Irf377Pbf To-220 To220
₫ 80.340
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn K80E08K3 To-220 Tk80E08K3 To220
₫ 85.200
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Gt30F124 30f124 To220 To-220
₫ 93.780
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Tk8A65D To-220F K8A65D To220F Tk8A65 To-220 650v 8a
₫ 74.600
Set 10 linh kiện điện tử IRLZ44N IRLZ44 TO-220 TO220 IRLZ44NPBF
₫ 51.540
Set 10 Linh Kiện Điện Tử L7912Cv To-220 L7912 7912 Lm7912 Mc7912
₫ 29.640
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn 2sk2508 To220 Npn K2508 13a250
₫ 198.100
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Bta24-800B To-220 Bta24-800 Bta24
₫ 42.600
Set 10 Linh Kiện Điện Tử Bta16-600B To-220 Bta16-600 To220 Bta16600
₫ 34.200
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử L7815Cv To220 L8815 To-220 7815 Lm7815 Mc7815
₫ 40.980
Set 10 Linh Kiện Bán Dẫn Bd911 To-220
₫ 31.800
Bộ 10 linh kiện điện tử IRFB31N20D TO220 IRFB31N20 TO-220 FB31N20D B31N20D IRFB31N20DPBF IRFB31N20
₫ 87.760
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Mc79M05Cdt 7905 79m05
₫ 55.380
Bộ 10 Linh Kiện Điện Tử Tyn1225 To-220
₫ 51.540

The best price for Bộ 20 linh kiện điện từ gồm 10 linh kiện 2SA1930 + 10 2SC5171 ) A1930 TO-220 C5171 TO220 right now is ₫ 81.000.