Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC ⭐Chống Thấm Nước⭐

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 10K
  • Nhóm Màu có sẵn : Màu Đỏ, Màu Xanh, Màu Vàng
  • Kho : 2K

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000
Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC Chống Thấm Nước
₫ 100.000

The best price for Bộ Bài Tây Chất Liệu Nhựa PVC ⭐Chống Thấm Nước⭐ right now is ₫ 50.000.

- Được làm 100% từ nhựa PVC chất lượng cao, HIGH QUALITY.
- Màu sắc : Xanh
- Phù hợp để chơi Poker, tiến lên, mậu binh... hoặc để làm ảo thuật, phi bài.
- Có thể rửa nước được, độ bền lâu gấp nhiều lần bài giấy và các loại bài tráng nhựa khác.
- Kích cỡ của các bộ bài tiêu chuẩn ở các sòng bài casino, phi bài, ảo thuật.
- Bộ bài có thể bẻ cong hơn 170 độ mà ko sợ bị gãy.
1 Bộ bài tây 54 lá + Hộp Giấy

#bài #bài_tây #bài_nhựa #bài_nhựa_poker #bài_nhựa_royal
#bàitây #bàinhựa #bàinilon #Bài #bàidep #bàipoker #setbộ #nhựa #nilon #nilong #royal #pvc #pol