Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Bột dạ quang 100g

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: Raid
  • Đã bán : 94
  • Kho : 5K

The best price for Bột dạ quang 100g right now is ₫ 100.000.

Bột dạ quang có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tế đời sống sản xuất. Trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, bột dạ quang dùng để làm vạch kẻ đường, chỉ dẫn lối đi, lối thoát hiểm trong đêm tối không cần dùng điện. Đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân và người lao động.


Bột dạ quang được dùng để sản xuất các loại bút dạ quang, đồng hồ dạ quang, bóng đèn huỳnh quang,…phát sáng, ứng dụng thiết thực trong đời sống, sản