Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Cặp Transistor MJL1302 MJL3281 15A 260V [ bao sống 100% ]

  • Danh mục: Cặp Xách Công Sở Nam
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 0
  • Kho : 1

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Cặp Transistor MJL1302 MJL3281 15A 260V [ bao sống 100% ] right now is ₫ 50.000.

Thông số kỹ thuật MJL1302 như sau :
Loại Thiết kế: MJL1302
Chất liệu của Transistor: Si
Độ lệch: NPN
Công suất phân tán cực đại (Pc): 200 W
Điện áp cực đại Collector-Emitter | Vce |: 260 V
Tối đa bộ sưu tập hiện tại | Ic max |: 15 A
Tần số chuyển đổi (ft): 30 MHz
Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), MIN: 75
Hình ồn, dB: –
Trọn gói: TO3PBL_TO264
Thông số kỹ thuật MJL3281 như sau :

Loại Thiết kế:MJL3281
Chất liệu của Transistor: Si
Độ lệch: NPN
Công suất phân tán cực đại (Pc): 200 W
Điện áp cực đại Collector-Emitter | Vce |: 260 V
Tối đa bộ sưu tập hiện tại | Ic max |: 15 A
Tần số chuyển đổi (ft): 30 MHz
Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), MIN: 75
Hình ồn, dB: –
Trọn gói: TO3PBL_