Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Chat với Mozart vol II đĩa than ca sĩ Mỹ Linh

  • Danh mục: Đĩa Than
  • Thương hiệu: Armor
  • Đã bán : 1
  • Kho : 69

The best price for Chat với Mozart vol II đĩa than ca sĩ Mỹ Linh right now is ₫ 1.150.000.

Chat với Mozart vol II là đĩa than nhạc Việt Nam gồm 9 ca khúc nhạc cổ điển được viết lại lời bởi chính ca sĩ Mỹ Linh, dưới sự trình bày của cô chắc chắn sẽ đem lại một cái nhìn mới cho âm nhạc cổ điển.
⭕𝐒𝐡𝐨𝐩 Đ𝐢̃𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧 - 𝐂𝐃 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠- 𝐒𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮
⭕𝟏𝟑/𝟑𝟗𝟓 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 𝐇𝐮𝐞̂́
⭕𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂/𝐳𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟕𝟗𝟗𝟑