Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

{Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐊𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐆𝐢𝐫𝐥 𝐆𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐝_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙

  • Danh mục: Nước hoa
  • Đã bán : 181
  • 🔴 Mẫu có sẵn : ⭐Good Girl Gone Bad⭐
  • Kho : 25

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa 𝗟𝗲 𝗟𝗮𝗯𝗼_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘵𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭 ❀tintinstore❀
₫ 500.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗦𝗶̀ 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲/𝗦𝗶̀ 𝗘𝗮𝘂 𝗗𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗳𝘂𝗺_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 200.000
(Hàng Mới Về) Nước Hoa Miumiu Chính Hãng Số 5
₫ 198.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐓𝐨𝐲 𝐁𝐨𝐲_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 172.000
{Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝑵𝒂𝒓𝒄𝒊𝒔𝒐 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝑬𝑫𝑷_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭
₫ 198.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗚𝗶𝗿𝗹 𝗘𝗮𝘂 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗳𝘂𝗺_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭 ❀tintinstore❀
₫ 198.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐧𝐞 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐚𝐧_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 205.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐦 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝐅𝐨𝐫 𝐇𝐞𝐫_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 200.000
{Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐊𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐆𝐢𝐫𝐥 𝐆𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐝_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙
₫ 520.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗡𝗮𝗿𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗙𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝘂𝘀𝗰 𝗳𝗼𝗿 𝗛𝗲𝗿_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭 ❀tintinstore❀
₫ 195.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐓𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 198.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐏𝟎𝐈𝐒𝟎𝐍 𝐆𝐈𝐑𝐋 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 220.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐌𝐞́𝐦𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐎𝐝𝐞𝐮𝐫_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 180.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐊𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 182.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗠𝗼𝘀𝗰𝗵𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗼𝘆 𝟮_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭 ❀tintinstore❀
₫ 162.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐃𝐆 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐡𝐨𝐦𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 172.000
{Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗚𝘂𝗰𝗰𝗶 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐆𝐨𝐫𝐠𝐞𝐨𝐮𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐢𝐚_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙
₫ 185.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐉'𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 212.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗨𝗻 𝗝𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻 𝗦𝘂𝗿 𝗟𝗲 𝗡𝗶𝗹_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 192.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐀𝐥𝐚𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐄𝐚𝐮 𝐃𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 215.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 200.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐞𝐬 𝟔𝟗_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 215.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐓𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐝𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐑𝐨𝐬𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 195.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐚 𝐃𝐢 𝐆𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 171.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐜𝐞 𝐄𝐫𝐨𝐬 𝐄𝐚𝐮 𝐃𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 148.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐂𝐨𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐦𝐨𝐢𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞/𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 222.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗡𝗮𝗿𝗰𝗶𝘀𝗼 𝙋𝙤𝙪𝙙𝙧𝙚𝙚_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭 ❀tintinstore❀
₫ 192.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 168.000
❀ {Chính Hãng} Nước Hoa Nam 𝐋𝐚 𝐍𝐮𝐢𝐭 𝐃𝐞 𝐋'𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 ❀tintinstore❀
₫ 192.000
{Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝗡𝗮𝗿𝗰𝗶𝘀𝗼 𝙋𝙤𝙪𝙙𝙧𝙚𝙚_𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘛𝘩𝘶̛̉ 5𝘮𝘭
₫ 192.000

The best price for {Chính Hãng} Nước Hoa Nữ 𝐊𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐆𝐢𝐫𝐥 𝐆𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐝_𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̉ 5𝑚𝑙 right now is ₫ 520.000.

𝑵𝒉𝒐́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈: 𝑯𝒐𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒆̂, 𝑯𝒐𝒂 𝒉𝒖𝒆̣̂ 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈, 𝑯𝒐𝒂 𝒏𝒉𝒂̀𝒊
𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉: 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́, 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒓𝒖̃
𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖: 𝑯𝒐𝒂 𝒏𝒉𝒂̀𝒊, 𝑯𝒐𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒆̂, 𝑯𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 5
𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂: 𝑯𝒐𝒂 𝒉𝒖𝒆̣̂, 𝑯𝒐𝒂 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒊𝒆̂𝒏
𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊: 𝑯𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂́𝒄𝒉, 𝑮𝒐̂̃ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒖̀𝒏𝒈
------------------------------------------------------
❣️ Good Girl Gone Bad By Kilian được ra mắt vào năm 2012, và cho đến tận bây giờ vẫn là một trong số ít những mùi hương luôn luôn nằm trong danh sách Best-Seller của dòng nước hoa cao cấp, xa xỉ.
❣️ Bạn có thể yêu mùi hương này ngay từ khi bạn đọc các ghi chú về thành phần mùi hương, một quả bom làm bằng Hoa, và đặc biệt là hoa trắng đang sẵn sàng chờ đợi được châm ngòi từ cú xịt đầu tiên của bạn. Một vẻ đẹp tinh khôi nhưng chẳng kém phần mạnh mẽ.
❣️ Lưu ý với mọi người rằng Good Girl Gone Bad By Kilian không phải là một chai nước hoa đậm mùi hay là ngọt, sức mạnh của nó đến từ việc cộng hưởng các note hương hoa một cách tinh tế và táo bạo, và điều đó đã biến cô nàng này trở nên cuốn hút một cách khó tin.
❣️ Hoa mộc tê, Hoa Huệ, Hoa nhài, Hoa thủy tiên, Hoa hồng tháng 5, cả một vườn hoa chen nhau tỏa hương, biến cô nàng này trở bên nổi bật một cách nữ tính và đầy gợi cảm.
❣️ Bạn sẽ nhận được một tín hiệu cảm xúc lẫn lộn đầy khó hiểu khi tiếp xúc với cô nàng này, giống như cái tên của cô ấy vậy, Good và Bad, quá khó để định nghĩa được cô nàng này khi cảm hứng của đối phương chỉ dành cho những lời đường mật, với mục đích tiếp cận thật nhanh thay vì phán xét tốt xấu ở nơi cô ấy xuất hiện.
❣️ Phụ nữ mạnh mẽ, đẹp và gợi cảm, thì có lẽ tốt hay xấu chỉ là tính từ phụ để mang lên bàn cân mà thôi phải không các chàng trai
----------------------------------------------------
🔴 𝑴𝒓.𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 🔴
𝑺𝒕𝒐𝒓𝒆: 𝑺𝒐̂́ 101 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑻𝒓𝒖̣𝒄 𝑵𝒂𝒎 𝑻𝒖̛̀ 𝑳𝒊𝒆̂𝒎 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
Phone : : 0️⃣9️⃣7️⃣2️⃣4️⃣0️⃣4️⃣0️⃣8