Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

GICLO KIM XĂNG LINH KIỆN BỘ CHẾ HOÀ KHÍ

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No brand
  • Đã bán : 5K
  • Phân Loại Hàng có sẵn : Gíclơ Nắp Chao, Giclo Ga Dẹp, Gíclo Bông Mai, Giclo Ls, Giclo Nova, Giclo Sirius, Giclo Dream, Giclo Centa, Giclo Phụ, Kim Xăng, Kim Ga Dẹp, Cờ Xăng, Ốc Chỉnh Gió, Bun Tu, Lòxo Ga, Ốc Garanty, Ốc Xã Xăng
  • Kho : 40

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for GICLO KIM XĂNG LINH KIỆN BỘ CHẾ HOÀ KHÍ right now is ₫ 11.000.

Gíclo/Kim Xăng/Gió Phụ/Cờ Xăng/Ốc Xăng các loại dùng canh chỉnh bình xăng con, nhiều chủng loại lớn nhỏ, ( khi đặt hàng ghi chú lại thông số ) shop gữi theo yêu cầu.

thông số : Giclo Bong Mai - Nắp Chao - Ga Dẹp
(80-85-90-92-95-98-100-102-105-108-110-115-118-120-125-130-135-140-145-150-155)

- 12k > 20k × 1 cái Giclo

thông số : Bét Gió Phụ
(30-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-45-48-50-55)

- 20k × 1 cái Gió Phụ

Kim Lót : (Bong Mai-Ga Dẹp-Dream-Wave 110-Future Neo-Xipo-Sirius-81-Nouvo-Spacy-Atilla-Mio-Air Blade)

- 40k × 1 cây Kim Xăng

( còn nhiều linh kiện Bình Xăng Con khác, MN bấm vào MUA NGAY tham khảo