Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Hộp đựng tai nghe quàng cổ C400, C600n, WI-1000X, EX750BT, SBH70, SBH80, Level U, Uflex, Elite 25e, HBS-910

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 121
  • Kho : 4

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Hộp đựng tai nghe quàng cổ C400, C600n, WI-1000X, EX750BT, SBH70, SBH80, Level U, Uflex, Elite 25e, HBS-910 right now is ₫ 89.000.

Hộp đựng tai nghe quàng cổ dùng cho các dòng tai nghe:

-MDR-EX750BT, MDR-X70BT, WI-C400.WI-1000X/SBH80/SBH70, C600n
- HBS-500//SBS-770/HBS-730/SBS-700.HBS-750/HBS-760.HBS-800.SBS830.SBS-900.HBS-910.HBS-A100
-HALO Smart. Halo Fusion, Elite 25e
- V100.REFLECT RESPONSE
- Level U, EO-BG950 Uflex
- BackBeat105, BOSEQ30
Và sử dụng cho hầu hết mọi loại tai nghe quàng cổ khác.

Size: 195x155