Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 357
  • Màu sắc có sẵn : Vân gỗ nâu led, Đen đen led, Vân cacbon led, Vân gỗ đen led, 2 xoay 2 chế độ, Đen trắng led, Đen nâu led, Đen cacbon led, Đen đen led(ổ usb), Vângỗ đen led(ổ usb), Cacbon 2 chế độ, Da đen trơn 2 chế độ, 2 xoay 1 chế độ
  • Kích cỡ có sẵn : Có tự dừng, Không tự dừng
  • Kho : 13

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
kemkem_Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
kemkem_Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92] [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
[CHẤT LƯỢNG] Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 1.800.000
kemkem_Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
kemkem_Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
kemxop Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92] [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
VuongVanFallLC - ( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp [TD92]
₫ 590.000
shoplao Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 901.000
( ) Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000
Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp
₫ 590.000

The best price for Hộp xoay đồng hồ 2 xoay , tự dừng khi mở nắp right now is ₫ 550.000.

-Hộp đồng hồ 2 xoay sử dụng động cơ mabuchi của nhật với 4 chế độ xoay linh hoạt phù hợp với mọi loại đồng hồ cơ trên thị trường.
-Hộp được làm từ gỗ MDF cao cấp, bên trong lót da PU.
-4 chế độ khác nhau giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn.

Chế độ 1: Hộp chỉ xoay theo chiều kim đồng hồ.Xoay 2 phút nghỉ 6 phút
Chế độ 2: Hộp chỉ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Xoay 2 phút nghỉ 6 phút
Chế độ 3: Hộp xoay thuận chiều kim đồng hồ 2 phút.Nghỉ 6 phút rồi đảo chiều ngược lại
Chế độ 4: Hộp xoay 3 tiếng nghỉ 6 tiếng. Trong 3 tiếng hộp đựng cứ xoay 5 phút sau đó đảo chiều
#hộpxoay #watchwinder #chinhhang #mabuchi #hopxoay #dongho