Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY

  • Danh mục: Khóa học
  • Đã bán : 0
  • Kho : 200

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Khóa học Huy động vốn
₫ 800.000
KHÓA HỌC PHỐI HỢP HOÀN THIỆN
₫ 8.900.000
KHÓA HỌC KIỂM TRA TỰ ĐỘNG
₫ 6.900.000
KHÓA HỌC HCM - QUẢN LÝ DỰ ÁN THỰC HÀNH
₫ 2.999.000
KHÓA HỌC BÁN HÀNG KỸ THUẬT
₫ 7.300.000
Khóa học Chìa khóa lãnh đạo
₫ 400.000
Toàn quốc- [E-voucher] FULL khóa học Nấu ăn chay khoa học từ A - Z đơn giản
₫ 720.000
KHÓA HỌC ỨNG DỤNG BPMN CHO BA
₫ 5.900.000
KHÓA HỌC HCM - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SQL VÀ GOOGLE DATA STUDIO
₫ 3.100.000
KHÓA HỌC ỨNG DỤNG TABLEAU BI TRONG DOANH NGHIỆP
₫ 3.900.000
KHÓA HỌC POWER BI
₫ 9.900.000
Khóa học Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
₫ 400.000
KHÓA HỌC SCRUM MASTER TRONG DỰ ÁN LUYỆN THI PSMI
₫ 5.704.590
KHÓA HỌC ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM
₫ 5.400.000
KHÓA HỌC HCM - CONTENT MARKETING
₫ 5.400.000
KHÓA HỌC HCM - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON
₫ 4.300.000
KHÓA HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE CÙNG WORDPRESS
₫ 2.500.000
KHÓA HỌC C++
₫ 6.000.000
KHÓA HỌC MARKETING AUTOMATION
₫ 3.900.000
KHÓA HỌC HCM - FUNDAMENTAL TESTING
₫ 6.900.000
KHÓA HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU
₫ 6.000.000
KHÓA HỌC C#
₫ 6.000.000
KHÓA HỌC HCM - GOOGLE DATA STUDIO
₫ 3.999.000
KHÓA HỌC CHUYÊN GIA ỨNG DỤNG AGILE
₫ 5.900.000
KHÓA HỌC HCM - OKRs - P&L
₫ 2.100.000
KHÓA HỌC HCM - DIGITAL SALES - BĐS
₫ 2.100.000
KHÓA HỌC C# (ASP.NET)
₫ 6.000.000
Khóa học Định giá doanh nghiệp
₫ 800.000
KHÓA HỌC NODEJS
₫ 6.000.000
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN
₫ 6.000.000

The best price for KHÓA HỌC ỨNG DỤNG KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY right now is ₫ 15.800.000.

+ Khoa học dữ liệu đang ngày càng quan trọng trong việc kinh doanh và quản lý. Trong vai trò là một nhà khoa học dữ liệu, bạn sẽ làm việc với dữ liệu để phát hiện ra những xu hướng và sự thật. Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng về khoa học dữ liệu cả trên mặt lý thuyết và thực hành.
+ Nếu bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực khoa học dữ liệu, muốn trở thành một nhà khoa học dữ liệu thì khóa học này hoàn toàn phù hợp với bạn.
+ Khóa học nhằm mục đích truyền đạt cho học viên kiến thức về thuật toán hồi quy, thuật toán phân loại, học không giám sát, quy tắc kết hợp khai thác và vận hành mô hình học máy cho dự án.
+ Cung cấp kiến thức về các kỹ năng, kỹ thuật, công cụ để trở thành nhà khoa học dữ liệu.
+ Khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình.
+ Hiểu những kiến thức cần thiết cho ngành khoa học dữ liệu như: toán học, số liệu thống kê,...
+ Được thực hành trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.
+ Chương trình học dựa trên giáo trình khoa học dữ liệu, được thiết kế thành 24 buổi trong vòng 72 giờ (3 giờ/ buổi).
+ Thực hành dựa trên dự án