Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Khung Lưới Trang Trí Treo Tường, Phụ Kiện Decor, Rổ Lưới, Kẹp Ảnh, Móc Treo, Decor Phòng

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 25K
  • Màu sắc có sẵn : 1 Khung lưới 35x35cm, 1 Khung lưới 35x45cm, Giỏ sắt, Rổ cài nhỡ, Rổ cài đại, 10 kẹp gỗ, 10 dính tường, Giá để đồ, Móc cài sườn, 2 khung lưới 35x35cm, 2 khung lưới 35x45cm, Giỏ treo size lớn M4, Dây led 30 bóng, 3 móc treo đồ 10cm, Giỏ treo đại chữ M, Giỏ treo chữ nhậtM13
  • Kích cỡ có sẵn : Màu đen, Màu trắng, Màu hồng
  • Kho : 197

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Khung Lưới Trang Trí Treo Tường, Phụ Kiện Decor, Rổ Lưới, Kẹp Ảnh, Móc Treo, Decor Phòng right now is ₫ 11.000.

[XẢ KHO] LƯỚI SẮT TRANG TRÍ, RỔ LƯỚI, GIÁ ĐỂ, RỔ CÀI....

Khung lưới sắt kích thước 35.35cm
Khung lưới sắt kích thước 35.45cm
Giỏ treo rộng 23cm sâu 10.5cm cao 9cm
Rổ cài nhỡ rộng 19cm sâu 12cm cao 12cm
Rổ cài đại rộng 39cm sâu 15cm cao 10cm
Giá để đồ rộng 23cm sâu 9cm cao 7cm
10 kẹp gỗ
10 dính tường
Móc cài sườn rộng 23