Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: Acon
  • Đã bán : 9K
  • Máy và Que có sẵn : Máy + 25 que, 50 que lọ, 50 que lọ ( 03/2023)
  • Kho : 280

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 869.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 869.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.560.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 869.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 650.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 569.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.250.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.360.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu
₫ 1.310.000

The best price for Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus + Tặng hộp 25 que thử và hộp 50 kim chích máu right now is ₫ 523.000.

Giới thiệu sản phẩm Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus
- Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor)
- Men que thử: GOD
- Loại que thử (Thương hiệu): On-call Plus
- Code chip: Có dùng chip mã que thử
- Phương pháp chuẩn định: Huyết tương
- Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL)
- Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánhtay)
- Đối tượng sử dụng (HCT): 30-55%
- Lượng mẫu máu: 1.0μL
- Đơn vị đo: mmol/L hoặc mg/dL
- Thời gian đo: 10 giây
- Nguồn điện: 1 pin tròn dẹt CR 2032 (3.0V)
- Tuổi thọ pin: 1000 lần đo trong vòng 12 tháng
- Bộ nhớ: 300 kết quả (không kèm thời gian đo)
- Cảnh báo đường huyết cao: Có
- Cảnh báo Xê tôn: Không
- Đánh dấu kết quả đo trước sau bữa ăn: Không
- Tính giá trị trung bình 7, 14, 30, 60, 90 ngày: Không
- Kết nối dữ liệu với máy tính: Không
- Chế độ tắt tự động: Sau 2 phút không hoạt động
- Điều kiện làm việc: +5~450C; RH 20~90%
- Điều kiện bảo quản: +5~450C; RH 20~90%
- Kích thước máy: 85 x 54 x 20.5 mm
- Kích thước màn hình LCD: 35 x 32.5 mm


☑️ Hàng chính hãng Acon, bảo đảm trọn đời.
☑️ Hình thật , giá tốt , phục vụ nhanh chóng.
☑️ Ship h