Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Máy tính HP: All in One, mh 22in, wifi, loa hay

  • Danh mục: Máy Tính Bàn
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 0
  • Cấu hình có sẵn : C.H 1: G2030/R4G, CH 2: i3 3220/R4G, CH3: i5 2400/R8G/ssd, CH4: i5 3470S / R8G
  • Kho : 48