Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

[Ở Đây Giá Rẻ] Khay Mứt Hoa Hoạn Tiết 6 Cánh Tự Bung Mẫu Mới

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No brand
  • Đã bán : 0
  • Kho : 199

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for [Ở Đây Giá Rẻ] Khay Mứt Hoa Hoạn Tiết 6 Cánh Tự Bung Mẫu Mới right now is ₫ 290.000.

[Ở Đây Giá Rẻ] Khay Mứt Hoa Hoạn Tiết 6 Cánh Tự Bung Mẫu Mới
----------------------------

- Thông tin sản phẩm:
- Khay gồm 6 hũ nhỏ tròn xinh xắn hình hoa giúp bạn bảo quản mứt bánh luôn được thơm ngon và vệ sinh.
- Kích thước khay to nhất 23 cm.
- Khay mứt tự xoay này được làm từ nhựa cao cấp rất an toàn cho người sủ dụng, không bị ám mùi nhựa lên đồ ăn và thân thiện với môi trường.
- Thể tích lớn có thể sử dụng đựng các loại thực phẩm; đồ ăn…như bánh; mứt; kẹo; hạt dưa…
- Thiết kế thông minh phần nắp hộp có 1 đầu nắp, chỉ cần ấn đầu nắm đó 6 cánh bung khay ẩn trong hộp sẽ đồng loạt mở ra, nhìn rất đẹp măt, tạo ấn tượng cho người nhìn.
-----------------------------
𝑲𝒉𝒐 𝑫𝒊̀ 𝑩𝒂̉𝒚 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝑿 𝑻𝑴 𝑪𝒂́𝒕 𝑻𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑽𝒚, 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 (𝐈𝐧 𝐚̂́𝐧, 𝐆𝐚̂́𝐮 𝐛𝐨̂𝐧𝐠, 𝐁𝐚𝐥𝐨, 𝐭𝐮́𝐢 𝐱𝐚́𝐜𝐡, 𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜, 𝐧𝐨́𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜, 𝐬𝐨̂̉ 𝐛𝐢̀𝐚 𝐝𝐚, 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩...) 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝑨/𝒄 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉, đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒍𝒐̛́𝒏.
+ 𝑯𝒐𝒕 𝒍𝒊𝒏𝒆 : 𝟎𝟐𝟖.𝟔𝟔.𝟕𝟎.𝟒𝟎.𝟖𝟔
+ 𝒁𝒂𝒍𝒐 : 𝟎𝟑𝟕.𝟗𝟓𝟓.𝟔𝟏𝟏𝟔 – 𝑲𝒉𝒐 𝑪𝒖̉𝒂 𝑫𝒊̀ 𝑩𝒂̉𝒚 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈
+ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒊𝒏 𝒂̂́𝒏 𝒍𝒐𝒈𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖.
+ 𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝑽𝑨𝑻 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈
+ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄.
𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐 𝒔𝒊̉ 𝒍𝒆̉ 𝑫𝒊̀ 𝑩𝒂̉𝒚 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏, 𝐦𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̆́𝒎 𝒍𝒂̆́𝒎.
-------------------------------------
#khaydungmut #khaydungbanhmuttet #hopdungmuttet #khaydung #hopdung #khaymuttet #khaymuthoa #khaymuthoa6canh #hopdu