Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Oestradiol và Gona-Estrol 5 ml chuyên dùng cho gia súc, trâu, bò, lợn, dê, chó, thỏ

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 224
  • 1 ống 5 ml có sẵn : 1ống 5ml Gona-Estrol, 1 ống 5ml Oestradiol
  • Kho : 16

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Oestradiol và Gona-Estrol 5 ml chuyên dùng cho gia súc, trâu, bò, lợn, dê, chó, thỏ right now is ₫ 15.000.

Oestradiol và Gona-Estrol 5 ml chuyên dùng cho gia súc, trâu, bò, lợn, dê, chó, thỏ
Oestradiol và Gona-Estrol 5 ml chuyên dùng cho gia súc, trâu, bò, lợn, dê, chó, thỏ

Thành phần, công dụng, cách dùng, liều lượng anh chị vui long xem trên ảnh hộ shop ạ
Thành phần, công dụng, cách dùng, liều lượng anh chị vui long xem trên ảnh hộ shop ạ
Thành phần, công dụng, cách dùng, liều lượng anh chị vui long xem trên ảnh hộ sh