Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Flex Hộp 25 Que + tặng 25 kim chích máu

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: OneTouch
  • Đã bán : 233
  • Kho : 14

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 200.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
hbhb Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Flex Hộp 25 Que + tặng 25 kim chích máu 95
₫ 198.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
ONETOUCH ULTRA PLUS 25 QUE - Que thử đường huyết máy One Touch Ultra Plus Flex
₫ 210.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 246.330
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 246.330
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que thử đường huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 que
₫ 250.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Flex Hộp 25 Que
₫ 199.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 215.000
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 248.745
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500
Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Hộp 25 Que
₫ 241.500

The best price for Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Flex Hộp 25 Que + tặng 25 kim chích máu right now is ₫ 192.000.

Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Flex lọ 25 que + Tặng 25 bông tẩm cồn
Với OneTouch Ultra Plus Flex của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một loạt các lợi ích: 1x 25 One Touch Ultra Plus Flex Blood Glucose Test - tương thích với Glucometer OneTouch Ultra Plus Flex.

Chúng tôi hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường trong việc kiểm soát thường xuyên lượng đường trong máu của bạn.

Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus Để xác định glucose từ máu mao mạch Phù hợp với Máy đo đường huyết One Touch Ultra Plus Flex Lượng máu: 0,4 μl Plasmakalibriert

Nội dung gói: 1x 25 test Que Thử Đường Huyết One Touch Ultra Plus

Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus sử dụng với máy đo đường huyết OneTouch:
Que thử của máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus được dùng cho giúp có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình ngay tại nhà mà không cần phải đến trung tâm Y tế. Giảm thiểu đáng để công sức và tiền bạc của bạn và gia đình.

#quethuduonghuyet, # onetouch Ultra plus, #one