Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Rubik's Race - Thử thách Rubik

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No brand
  • Đã bán : 103
  • Kho : 678

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Rubik's Race - Thử thách Rubik right now is ₫ 159.000.

Rubik's Race - Thử thách Rubik

Rubik's Race - Thử thách Rubik là một trò chơi chiến thuật sáng tạo yêu cầu khả năng giải đố nhanh nhạy của bạn. Trò chơi phù hợp cho mọi lứa tuổi, thích hợp cho các bạn muốn tìm kiếm thử thách mới. Mỗi lần người chơi lắc hộp mẫu (3x3) để tìm mục tiêu chiến thắng, sau đó người chơi trượt các viên gạch màu của mình để xếp được hình giống hộp mẫu. Người nhanh sẽ là người chiến thắng!

Chi tiết trò chơi

Bao gồm 1 bàn đấu, 48 miếng gạch màu và 1 hộp mẫu
Khuyến khích tư duy logic và suy nghĩ chiến thuật
Dành cho 2 người chơi
Lắp ghép trò chơi theo hướng dẫn để bắt đầu cuộc chơi.

#rubikrace
#thuthachrubik #rubik #thuthach