Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách - Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 499
  • Kho : 3

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sách - Giáo Trình C++ và lập trình hướng đối tượng
₫ 100.050
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 106.650
Sách - Giáo Trình Lập Trình Android
₫ 69.350
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++ ( giáo dục )
₫ 65.000
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 135.000
Sách - giáo trình lập trình nâng cao C++ (Đại học kinh tế quốc dân)
₫ 123.300
Sách - Giáo Trình C++ và lập trình hướng đối tượng
₫ 100.050
Sách - Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng
₫ 108.750
Sách - Arduino Và Lập Trình Iot
₫ 162.000
Sách Hướng Dẫn Học Lập Trình - Tớ Học Lập Trình - Làm quen Với Python [Nhã Nam]
₫ 66.880
Sách - Giáo Trình Địa Chất Công Trình
₫ 68.970
Sách - Giáo Trình Lập Định Mức Xây Dựng
₫ 76.000
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 94.500
Sách - Giáo Trình C++ và lập trình hướng đối tượng
₫ 145.000
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 101.250
Sách - Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao C++
₫ 123.300
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 135.000
Sách - Giáo trình c ++ và lập trình hướng đối tượng
₫ 116.000
Sách - ARDUINO Và Lập Trình IoT
₫ 137.700
Sách - Giáo trình Biến đổi khí hậu
₫ 60.000
Sách - Lập Trình Windows Form Và Web Form Với C#
₫ 122.000
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản & nâng cao
₫ 99.900
Sách - Giáo Trình Lập Trình PLC
₫ 75.050
Sách - Giáo Trình C++ và lập trình hướng đối tượng
₫ 100.050
Sách - Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng
₫ 94.250
Sách - Giáo Trình Lập Trình C Ứng Dụng
₫ 62.300
Sách - Giáo trình Biến đổi khí hậu
₫ 60.000
Sách - Giáo Trình Kỹ Năng Thuyết Trình
₫ 54.000
Sách - Lập Trình Nâng Cao C++ ( Giáo Trình Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2020)
₫ 137.000
Sách - Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao
₫ 101.250

The best price for Sách - Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng right now is ₫ 77.000.

Công ty phát hành: Huy Hoang Bookstore
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Tác giả: Phạm Văn Ất, Lê Trường Thông
Năm xuất bản: 01-2018
Kích thước: 16 x 24 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Giới thiệu sản phẩm:
Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối TượngLập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục. Chúng được dùng để xử lý dữ liệu
nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu.


Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm và thủ tục, lớp là một đơn vị bao
gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý.


“Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng” trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng
được cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm
như đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. “Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng” gồm 13 chương
và 5 phụ lục được trình bày khá khoa học. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề còn ít được biết đến như cách
xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới th