Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách - Làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 10
  • Kho : 39

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sách Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2020)
₫ 46.400
Sách - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?
₫ 40.000
Sách - Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như nào?
₫ 119.000
Sách - Rèn luyện kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
₫ 117.600
Sách - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2019)
₫ 45.000
Sách - Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp
₫ 86.430
Sách - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào - First News
₫ 49.300
Sách - Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào ? - Tác giả John C Maxwell
₫ 95.200
Sách - Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề
₫ 46.920
Sách - Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tư Duy Thiết Kế
₫ 108.000
Sách - 101 Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào
₫ 46.400
Sách - Năng Lực Tự Giải Quyết Vấn Đề Của Bạn
₫ 29.700
Sách - Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề
₫ 55.200
SÁCH - Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế
₫ 90.000
Sách - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong Kinh Doanh [1980 Books]
₫ 94.170
Sách - Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề (Tái Bản)
₫ 45.000
Sách- Giải quyết vấn đề theo phương thức TOYOTA
₫ 55.200
Sách Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề
₫ 55.000
Sách Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tư Duy Thiết Kế
₫ 120.000
Sách First News - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2020)
₫ 37.500
Sách - Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tư Duy Thiết Kế
₫ 87.600
Sách First News - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2020)
₫ 38.500
Sách - 4 Bước Giải Quyết Vấn Đề
₫ 29.500
SÁCH - Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế
₫ 84.000
Sách - Giải quyết vấn đề theo phương thức toyota - 9786045637975
₫ 69.000
Sách_Làm Thế Nào Giải Quyết Mọi Vấn Đề
₫ 97.600
Sách - Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?
₫ 48.000
Sách - Combo Bí quyết học nhanh nhớ lâu + Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào?
₫ 78.400
SÁCH - Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế
₫ 96.000
Sách - Rèn Luyện Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề
₫ 94.000

The best price for Sách - Làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề right now is ₫ 103.700.

THÔNG TIN CHI TIẾT
Công ty phát hành NXB Trẻ
Tác giả Alan Barker
Ngày xuất bản 10-2017
Kích thước 13 x 20.5 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Dịch Giả Yến Phương
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 404

GIỚI THIỆU SÁCH

Làm Thế Nào Để Giải Quyết Mọi Vấn Đề

Dựa trên khoa học nhận thức, lý thuyết giải quyết vấn đề và kinh nghiệm thực tiễn, Làm sao để giải quyết mọi vấn đề đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới nhằm giúp bạn thoát khỏi tư duy tù đọng và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Và khi nhìn nhận vấn đề bằng một con mắt khác, bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan để xử lý chú