Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Theo Hướng Tăng Cường Tính Thực Tiễn Và Tích Hợp Kiến Thức - Môn Ngữ Văn

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 1
  • Kho : 1

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sách - Ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 Môn Toán
₫ 40.000
Sách - Giúp Em Ôn Thi Vào Lớp 10 Theo Định Hướng Mới Môn Ngữ Văn
₫ 40.000
Sách Ôn Tập - Củng Cố Kiến Thức Toán Lớp 9 (Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Viết Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng)
₫ 27.000
Sách - Ôn tập thi vào lớp 10 Môn Ngữ Văn
₫ 56.000
Sách - Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn
₫ 72.000
Sách - Ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văn
₫ 56.000
Sách - Ôn Luyện Kiến Thức Thi Vào Lớp 10 Môn Toán
₫ 38.000
Sách - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn
₫ 61.200
Sách- ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn
₫ 29.000
Sách - Combo Ôn Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Theo Hướng Ứng Dụng Thực Tế Bộ Môn Văn - Toán - Anh
₫ 296.000
Sách - Ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích hợp và phát triển năng lực - Môn Ngữ Văn
₫ 72.000
Sách - Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn
₫ 56.000
Sách - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
₫ 48.000
Sách - Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Tiếng Anh 9 - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10
₫ 30.000
Sách - Ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văn
₫ 56.000
Sách - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán
₫ 30.000
Sách - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn
₫ 30.000
Sách - Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn
₫ 53.200
Sách_Ôn Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn
₫ 70.400
Sách - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
₫ 43.200
Sách - Ôn luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn
₫ 80.000
Sách - Ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích hợp và phát triển năng lực - Môn Toán
₫ 69.000
Sách - Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Ngữ Văn 9 - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10
₫ 30.000
Sách - Ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn toán
₫ 40.000
Sách - Ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn Toán
₫ 40.000
Sách - Ôn luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn
₫ 80.000
Sách Ôn Tập - Củng Cố Kiến Thức Ngữ Văn Lớp 9 (Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Viết Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng)
₫ 28.500
Sách - Giúp em Ôn thi vào lớp 10 theo định hương mới môn Ngữ văn
₫ 40.000
Sách - Ôn luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn
₫ 72.000
Sách Ôn Tập - Củng Cố Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 9 (Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Viết Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng)
₫ 28.500

The best price for Sách - Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Theo Hướng Tăng Cường Tính Thực Tiễn Và Tích Hợp Kiến Thức - Môn Ngữ Văn right now is ₫ 32.400.

Công ty phát hành: Cty Sách Giáo Dục Tại TP.HCM
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Tác giả: Đỗ Thị Minh Dung
Loại bìa: Bìa Mềm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2020

Bộ sách Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức – môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức được biên soạn tái bản chỉnh lí bổ sung trên giấy trắng và in theo kế hoạch xuất bản mới nhất 2020. Bộ sách bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, hướng đến phát triển năng lực học sinh, kết cấu nội dung xúc tích, dễ tiếp thu làm giảm việc phải ghi nhớ của học sinh. Mỗi cuốn gồm 3 phần: Kiến thức trọng tâm, các dạng thường gặp, một số đề học sinh luyện tập và đặc biệt được bổ sung các đề thi mang tính thực tiễn, sự kiện xã hội. Bộ sách không những đáp ứng yêu cầu đổi mới mà còn bám sát chuẩn kiến thức chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo hướng tích hợp và phát triển năng lực học sinh. Chúng tôi hy vọng Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức hữu ích giúp các em học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi tuyển vào lớp 10 năm