Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách - Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 7
  • Kho : 13

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sách - Tập Viết Chữ Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 65.000
Sách - Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái KATAKANA
₫ 46.800
Sách - Combo Tập Viết Tiếng Nhật - Bảng Chữ Cái Katakana + Hiragana
₫ 93.600
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 52.000
Sách Tập Viết Tiếng Nhật - Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 58.500
Sách - Combo Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana + Bảng chữ cái Hiragana
₫ 93.600
Sách - Vở Tập Viết Chữ Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 65.000
Sách - Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái Katakana
₫ 46.150
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật - Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 46.800
Sách- Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana カタカナ
₫ 46.800
Sách - Flashcard Tiếng Nhật Thông Dụng + Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 320.400
Sách - Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Combo Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana + Bảng chữ cái Hiragana
₫ 130.000
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 57.850
Sách - Tập Viết Tiếng Nhật - Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Combo Tập Viết Tiếng Nhật - Bảng Chữ Cái Katakana + Hiragana
₫ 130.000
Sách- Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana カタカナ
₫ 46.800
Sách - Combo Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana + Bảng chữ cái Hiragana
₫ 93.600
Sách - Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái Katakana
₫ 65.000
Sách tiếng Nhật - COMBO Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Hiragana và Katakana
₫ 130.000
Sách - Vở Tập Viết Chữ Nhật Bảng Chữ Cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái KATAKANA
₫ 65.000
Sách - Combo Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Katakana và Hiragana
₫ 46.800
Sách - Combo Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana + Bảng chữ cái Hiragana
₫ 93.600
Sách - Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái KATAKANA
₫ 46.800
Sách - Combo Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Hiragana và Katakana
₫ 102.700
Sách - Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana
₫ 46.800
Sách - Combo Tập Viết Tiếng Nhật Bảng Chữ Cái Hiragana và Katakana
₫ 77.900

The best price for Sách - Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana right now is ₫ 60.000.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana

Nắm rõ các quy tắc về bảng chữ cái Katakana
Luyện tập viết chữ tiếng Nhật đúng, đẹp, tránh sai sót các nét với nhau
Làm quen và thuộc bảng chữ cái Katakana trong tiếng Nhật
Tránh nhầm lẫn các bộ chữ trong hệ thống chữ viết tiếng Nhật hiện đại.
Nhằm mục đích giúp bạn học có một khởi đầu tốt nhất cho quá trình học ngôn ngữ tiếng Nhật một cách tốt nhất, cuốn Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana bao gồm hai phần:

Phần 1: Luyện viết chữ cái trong Bảng chữ cái Katakana
Phần 2: Luyện viết một số từ vựng cơ bản theo chủ đề
Cuốn Tập viết tiếng Nhật: Bảng chữ cái Katakana sẽ là một phương tiện học tập tốt để giúp quá trình học tiếng Nhật ngay từ khi bắt đầu của bạn trở nên dễ dàng.

Thông tin bổ sung

Hành phát hành MCBOOKS
MÃ SẢN PHẨM 2
KÍCH THƯỚC 19*27
SỐ TRANG 108
NHÀ XUẤT BẢN NXB Hồng Đức
NĂM XUẤT BẢN 2019
TÁC GIẢ The Sakura
#Sách #Sác