Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách The Langmaster - Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

  • Danh mục: Daily Deals
  • Đã bán : 9
  • Kho : 3

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sách - The Langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 tập 1
₫ 68.000
Combo Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản (bìa xanh), Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
₫ 269.000
Sách - The Langmaster - Giải thích ngữ pháp tiếng Anh(tái bản 03) Tặng Kèm Bookmark
₫ 131.250
Sách - The Langmaster - Ngữ pháp tiếng anh căn bản
₫ 103.200
Sách - Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
₫ 95.000
Sách - The Langmaster - Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh (tái bản 2019)
₫ 38.400
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tập 2(tái bản 01)
₫ 66.750
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 2(tái bản 01)
₫ 66.000
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 tập 1 (tái bản 1)
₫ 63.750
Sách The Langmaster - Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Tái Bản 2021)
₫ 143.500
Sách - The Langmaster - Giải thích ngữ pháp tiếng Anh(tái bản 03)
₫ 131.250
Sách - The Langmaster - Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh
₫ 38.400
Sách The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 (tái bản 1): 2 Tập
₫ 132.000
Sách - The Langmaster - Ngữ pháp tiếng Anh căn bản (sách màu)
₫ 103.200
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 1 (tái bản 1)
₫ 88.000
Sách The Langmaster - Trọng Tâm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 (Tập 1)
₫ 68.000
Sách - The Langmaster - Trọng Tâm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2
₫ 70.400
Sách - Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
₫ 223.200
Sách - The Langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 tập 2
₫ 70.400
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tập 2(tái bản 01)
₫ 89.000
Sách - The Langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 1
₫ 70.400
Sách - Ngữ pháp tiếng anh căn bản
₫ 94.170
Sách - The Langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tập 1
₫ 72.000
Sách - The langmaster - Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 2(tái bản 01)
₫ 88.000
Sách-Ngữ pháp tiếng anh căn bản
₫ 57.600
Sách - The Langmaster - Trọng Tâm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Tập 2
₫ 66.400
Sách - Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản(Tái Bản)
₫ 141.840
Sách - The Langmaster - Giải thích ngữ pháp tiếng Anh
₫ 132.000
Sách - Combo Ngữ pháp tiếng Anh Căn bản + Giải thích ngữ pháp tiếng Anh
₫ 217.560
Sách - Ngữ Pháp tiếng Anh Căn bản (tái bản)
₫ 129.000

The best price for Sách The Langmaster - Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản right now is ₫ 96.750.

Công ty phát hành Nhà sách Minh Thắng
Tác giả: Trần Mạnh Tường
Ngày xuất bản 01-2017
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 532
SKU 2394825169768
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Cuốn sách Ngữ pháp cơ bản được xây dựng từ 21 chủ điếm ngữ pháp thiết yếu nhất, cơ bản nhất của tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tiếp cận tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, thì, các dạng số sánh, ...

Sau khi nắm vững các chủ điểm ngữ pháp, người học sẽ có:

- Kiến thức ngữ pháp cơ bản chắc chắn

- Biết cách thành lập một câu hoàn chỉnh trong tiếng Anh

- Nắm được chức năng và cách sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, đại từ…

- Sử dụng thành thạo các hiện tượng khác như so sánh, sở hữu cách, hòa hợp chủ ngữ - độn