Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

SIM 4G VIETTEL

  • Danh mục: Sim
  • Đã bán : 0
  • Kho : 1K

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Sim 4G Viettel
₫ 140.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 50.000
Sim Viettel 4G
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 180.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 140.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 140.000
sim 4g viettel
₫ 99.000
Sim 4g Viettel
₫ 140.000
Sim 4G Viettel
₫ 700.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL [CHỈ VS 90K/THÁNG, TỶ PHÚT NỘI MẠNG, 50 PHÚT NGOẠI MẠNG]
₫ 50.000
Sim 4G viettel
₫ 300.000
Sim 4g viettel
₫ 345.000
Sim 4G Viettel
₫ 140.000
Sim 4G Viettel
₫ 70.000
sim 4G Viettel
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 490.000
Sim 4G Viettel
₫ 140.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 119.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 50.000
sim 4g viettel
₫ 60.000
Sim 4G viettel
₫ 50.000
Sim 4G Viettel
₫ 145.000
Sim 4G Viettel
₫ 119.000
Sim 4G Viettel
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 150.000
Sim 4g Viettel
₫ 50.000
SIM 4G VIETTEL
₫ 99.000
sim 4G Viettel
₫ 50.000

The best price for SIM 4G VIETTEL right now is ₫ 140.000.

mô tả các dịch vụ bán ✔️CHÚ Ý: SIM GỒM 3 LOẠI
LOẠI 1: V120 Tài khoản 0Đ
LOẠI 2: V120Z Free 30 Ngày
LOẠI 3: V120N Free 30 Ngày
--------------------------------------
✔️LOẠI 1: V120 Tài khoản 0Đ đăng ký được các gói cước:
+ Gói cước V120N:( Dùng toàn quốc)
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
- Miễn phí 4GB/Ngày
- Nhận sim nạp 120K và soạn tin nhắn theo hướng dẫn
- Phí gia hạn gói cước: 120K/Tháng
+ Gói cước V120Z:
+ Ưu đãi tại 11 tỉnh: (TP.Hồ Chí Minh,Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang)
- Miễn phí 4GB/Ngày
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
+ Ưu đãi cho các tỉnh còn lại trên toàn quốc:
- Miễn phí 1GB/Ngày
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
- Nhận sim nạp 90K và soạn tin nhắn theo hướng dẫn
- Phí gia hạn gói cước: 90K/Tháng
--------------------------------------
✔️LOẠI 2: V120Z Free 30 Ngày:
+ Ưu đãi tại 11 tỉnh: (TP.Hồ Chí Minh,Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang)
- Miễn phí 4GB/Ngày
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
+ Ưu đãi cho các tỉnh còn lại trên toàn quốc:
- Miễn phí 1GB/Ngày
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
+ Miễn phí 30 ngày sử dụng khi nhận sim
- Phí gia hạn gói cước từ tháng thứ 2: 90K/Tháng
+ Đặc biệt: Gói cước được bảo lưu trong 60 ngày (Cho vào máy dùng mới tính Free 30 ngày sử dụng)
--------------------------------------
✔️LOẠI 3: V120N Free 30 Ngày:
+ Gói V120N dùng toàn quốc
- Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi nội mạng
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/Tháng
- Miễn phí 4GB/Ngày
+ Miễn phí 30 ngày sử dụng khi nhận sim
- Phí gia hạn gói cước từ tháng thứ 2: 120K/Tháng
+ Đặc biệt: Gói cước được bảo lưu trong 60 ngày (Cho vào máy dùng mới tính Free 30 ngày sử dụng)
---------------------------------