Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Splash Mage - GFTP-EN106 - Ultra Rare 1st Edition

  • Danh mục: Game Console
  • Thương hiệu: Konami
  • Đã bán : 0
  • Kho : 1

The best price for Splash Mage - GFTP-EN106 - Ultra Rare 1st Edition right now is ₫ 38.000.

Chính hãng Konami - Bài Thật 100%

- Thẻ bài có giá trị sưu tầm hoặc sử dụng trong thi đấu format TCG
- Thẻ bài lẻ từ Hộp bài Ghosts From the Past (