Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Tạp chí Forbes Việt Nam - Số 95 (Tháng 7.2021)

  • Danh mục: Tạp Chí & Báo Giấy
  • Đã bán : 2
  • Kho : 17

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Tạp chí Forbes Việt Nam - Số 95 (Tháng 7.2021) right now is ₫ 95.000.

Nhà xuất bản: Forbes Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Công ty phát hành: Forbes Việt Nam
Số trang: 132

Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1917, Forbes là hiện thân của niềm tin mãnh liệt vào tinh thần khởi nghiệp. Sứ mệnh của Forbes là cung cấp những góc nhìn tổng quan, sâu sắc về kinh doanh, trở thành chìa khóa dẫn đến thành công cho doanh nhân.

CHỦ ĐỀ SỐ BÁO 95

* CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, ĐÓNG GÓP VÀO NỖ LỰC CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM
* 30 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM HÀO PHÓNG NHẤT TRONG DỊCH BỆNH
* DANH SÁCH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM THÀNH CÔNG NHẤT
* DANH SÁCH 50 PHỤ NỮ TRÊN 50 TUỔI THÀNH CÔNG NHẤT NƯỚC