Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Thẻ nhớ 1gb,2gb,4gb,8gb,16gb ...chính hãng bóc máy!Thẻ được test kỹ, chuẩn dung lượng

  • Danh mục: Thẻ nhớ
  • Thương hiệu: No brand
  • Đã bán : 0
  • Màu sắc có sẵn : Thẻ 1Gb, Thẻ 2Gb, Thẻ 4Gb, Thẻ 8Gb, Thẻ 16Gb, 2 đầu đọc thẻ, Thẻ 32Gb, Thẻ 128Mb,256Mb,512M, Thẻ 1Gb xấu mã, Thẻ 2Gb xấu mã
  • Kho : 2K