Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại Pickup, Minivan

  • Danh mục: Dịch vụ khác
  • Đã bán : 0
  • Kho : 100

So sánh giá (30)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy - Loại trên 50cc
₫ 66.000
Toàn Quốc [E-Voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy - Loại dưới 50cc
₫ 60.500
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 9 chỗ ngồi
₫ 1.544.400
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 24 chỗ ngồi
₫ 5.095.200
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 25 chỗ ngồi
₫ 5.294.300
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 18 chỗ ngồi
₫ 3.155.900
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 20 chỗ ngồi
₫ 3.510.100
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 7 chỗ ngồi
₫ 1.188.000
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại từ 12 đển 24 chỗ ngồi
₫ 1.397.000
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 17 chỗ ngồi
₫ 2.989.800
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 16 chỗ ngồi
₫ 3.359.400
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 19 chỗ ngồi
₫ 3.345.100
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại Pickup, Minivan
₫ 1.026.300
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại dưới 6 chỗ ngồi
₫ 480.700
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô tải - Loại dưới 3 tấn
₫ 938.300
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 8 chỗ ngồi
₫ 1.378.300
Toàn Quốc [Voucher giấy] Bảo hiểm TNDS xe ô tô bắt buộc BSH - XE KHÔNG KINH DOANH
₫ 480.700
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 17 chỗ ngồi
₫ 2.633.400
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô tải - Loại trên 15 tấn
₫ 3.520.000
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 23 chỗ ngồi
₫ 4.056.800
Toàn Quốc [E-Voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại từ 6 đển 11 chỗ ngồi
₫ 873.400
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 13 chỗ ngồi
₫ 2.253.900
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 6 chỗ ngồi
₫ 1.021.900
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại dưới 6 chỗ ngồi
₫ 831.600
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 22 chỗ ngồi
₫ 3.866.500
Toàn Quốc [Voucher giấy] Bảo hiểm TNDS xe ô tô bắt buộc BSH - XE KHÔNG KINH DOANH
₫ 831.600
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 21 chỗ ngồi
₫ 3.700.400
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại trên 24 chỗ ngồi
₫ 2.007.500
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 12 chỗ ngồi
₫ 2.004.200
Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô có kinh doanh - Loại 14 chỗ ngồi
₫ 2.443.100

The best price for Toàn Quốc [E-voucher] PJICO - Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô không kinh doanh - Loại Pickup, Minivan right now is ₫ 480.700.

1. Giới thiệu về sản phẩm
Theo Nghị định 103/2008/ND-CP, Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu xe cơ giới phải mua theo luật định khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân khi gặp tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Mặt khác, giúp bảo vệ tài chính cho chủ xe trước những rủi ro bất ngờ
2. Quyền lợi bảo hiểm
- Đối với thiệt hại về người: 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn
- Đối với thiệt hại về tài sản: 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.
* Lưu ý: Mức trách nhiệm bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và mức trách nhiệm bồi thường theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài Chính.
3. Phương thức nhận e-voucher
- Bước 1: Kiểm tra mục Thông Báo
- Bước 2: Vào mục Khuyến mãi
- Bước 3: Mở thông báo nhận e-voucher
4. Hướng dẫn sử dụng e-voucher
- Bước 1: Truy cập đường link đăng ký trong thông báo nhận e-voucher
- Bước 2: Nhập thông tin đăng ký bảo hiểm
- Bước 3: Sau khi hoàn tất đăng ký, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được gửi qua email trong vòng 02 ngày làm việc. Để được nhận giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng, khách hàng vui lòng liên hệ qua mục Shopee Chat
* Lưu ý:
- Mỗi voucher chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng 01 voucher cho 01 đơn hàng.
- Voucher chỉ áp dụng cho sản phẩm nhất định.
- Voucher không áp dụng quy đổi ra tiền mặt một phần hoặc toàn bộ.
- Voucher không hoàn trả hoặc bán lại.
- Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin mã thẻ sau khi đặt mua
5. Liên hệ
- Tổng đài CSKH: 1900545455 - nhấn phím 3 (giờ hành chính)
- Mục Shopee Chat
- Website: https://www.ipji