Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

TOÀN QUỐC [Voucher giấy] Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự XE Ô TÔ TRÊN 24 CHỖ NGỒI - Bảo Hiểm Toàn Cầu GIC

  • Danh mục: Dịch vụ khác
  • Đã bán : 0
  • Kho : 99

The best price for TOÀN QUỐC [Voucher giấy] Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự XE Ô TÔ TRÊN 24 CHỖ NGỒI - Bảo Hiểm Toàn Cầu GIC right now is ₫ 2.007.500.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
XE Ô TÔ TRÊN 24 CHỖ NGỒI (KHÔNG KINH DOANH)
II. MÔ TẢ SẢN PHẨM
Theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu xe cơ giới phải mua theo luật định khi tham gia giao thông.
* Lưu ý: Trong mọi trường hợp GIC không bồi thường vượt quá mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và mức trách nhiệm bồi thường theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.
III. HÌNH THỨC NHẬN HÀNG
Giao tới địa chỉ của Người mua
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quý khách vui lòng viết Họ tên chủ xe và Biển số xe vào phần ghi chú cho shop.
VI. HẠN SỬ DỤNG: 31/12/2021 (Nghĩa là ngày cấp thẻ phải trước 31/12/2021, còn thời hạn được bảo hiểm là tận 1 năm các bạn nhé)
VII. THỜI HẠN BẢO HIỂM: 1 năm
VIII. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
- Mỗi voucher chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng 01 voucher cho 01 đơn hàng.
- Voucher chỉ áp dụng cho sản phẩm đã chọn, không được đổi qua sản phẩm khác.
- Không đổi được ra tiền mặt một phần hoặc toàn bộ.
- Không hoàn trả hoặc bán lại đ