Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Tràng hạt gỗ trắc đỏ 6 li quấn 5 vòng

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 4
  • Kho : 6

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Tràng hạt gỗ trắc đỏ 6 li quấn 5 vòng right now is ₫ 180.000.

Tràng hạt gỗ trắc đỏ 6 li khoảng 130 hạt, có thể điều chỉnh thêm bớt hột cho vừa tay khách. Khách nặng trên 53kg nên pm để shop thêm hột. Gỗ vân đẹp như gỗ