Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

[Xả kho ] BỘ DOCK 3.5 ĐỌC DỮ LIỆU CHO MỌI Ổ PC, LAP, SSD

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: No Brand
  • Đã bán : 97
  • Phân Loại có sẵn : AO1K, Adapter, Chỉ dây cáp, Chỉ đế Dock, ĐỦ BỘ, CÁP+ ĐẾ DOCK
  • Kho : 977

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for [Xả kho ] BỘ DOCK 3.5 ĐỌC DỮ LIỆU CHO MỌI Ổ PC, LAP, SSD right now is ₫ 49.000.

DOCK Ổ CỨNG 3.5 2.5
Đọc dữ liệu cho câc loại ổ cứng
Thương hiệu SEAGATE
BỘ SẢN PHẨM ĐẦY ĐỦ BAO GỒM
01 ĐẾ DOCK
01 DÂY CÁP 1.5M
01 ADAPTER 12V
Tốc độ đọc nhanh, sản phẩm bảo hành 1 tháng
Mọi thông tin liên hệ 0967990945
Hoàng Mai Hn Sếu Shop 09679